110418 MEYLE PD Rear Vented Brake Disc-310x22mm 2.0T/S3/3.2 V6 ''Price – VWS Car Parts
1K0615601N

110418 MEYLE PD Rear Vented Brake Disc-310x22mm 2.0T/S3/3.2 V6 ''Priced per Disc''

  • £3150
  • Save £51


Meyle PD Zink Plate Coated

1K0615601N / 5Q0615601E

Price for a single disc-we advise you buy a pair

Audi A3 2003-12

3.2i 8P1, 8PA BDB, BMJ, BUB, CBRA 24V DOHC 3189 cc 4x4, MTM + ATM Jul 2003 May 2009
RS3 2.5i TFSi 8PA CEPA 20V DOHC 2480 cc 4x4, ATM Jan 2011 Dec 2012

Audi A3 2012-

1.2i TFSi 8V1, 8VA, 8VS CJZA, CYVB 16V DOHC 1197 cc FWD, MTM + ATM Nov 2012
1.4i 8VA, 8VF CPWA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Nov 2013
1.4i e-tron 8VA, 8VF CUKB, CXUA 16V 1395 cc FWD, ATM May 2014
1.4i TFSi 8V1, 8V7, 8VA, 8VE, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS CMBA, CPTA, CXSA, CZCC, CZEA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Apr 2012
1.4i TSi 8V1, 8V7, 8VA, 8VS CXSB, CZCA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Sep 2013
1.6TD TDi 8V1, 8V7, 8VA, 8VE, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS CLHA, CRKB, CXXB, DBKA 16V DOHC 1598 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Oct 2012
1.8i TFSi 8V1, 8V7, 8VA, 8VS CJSA, CJSB, CNSB 16V DOHC 1798 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Apr 2012
2.0i 8V7, 8VA, 8VE, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS CESA, CHHB, CNTC, CZPB 16V DOHC 1984 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jan 2013
2.0TD TDi 8V1, 8V7, 8VA, 8VE, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, DBGA, DEJA 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Apr 2012
S3 2.0i TFSi 8V1, 8V7, 8VA, 8VE, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS CJX*, CYFB, DJHA 16V DOHC 1984 cc 4x4, MTM + ATM Oct 2012
RS3 2.5i TFSi 8VA CZGB 20V 2480 cc 4x4, ATM Feb 2015

Audi Q3 2011-

RS Q3 2.5i TFSi 8UB CTSA 20V DOHC 2499 cc 4x4, ATM May 2013
RS Q3 2.5i TFSi 8UB, 8UG CTSA, CZGA, CZGB 20V 2480 cc 4x4, ATM May 2013

Audi TT 2014-

1.8i FV3, FV9 CJSA 16V 1798 cc FWD, MTM + ATM Jul 2015
2.0i TFSi FV3, FV9 CHHC, CNTC 16V 1984 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jul 2014
2.0TD TDi FV3, FV9 CUNA 16V 1968 cc FWD, MTM Jul 2014
TTS 2.0i TFSi FV3, FV9 CJXF, CJXG, CYFB 16V 1984 cc 4x4, MTM + ATM Nov 2014

Seat Leon 2013-

1.0i 5F1, 5F5, 5F8 CHZD 12V 999 cc FWD, MTM May 2015
1.2i TSi 5F1, 5F5, 5F8 CJZA, CJZB, CYVA, CYVB 16V DOHC 1197 cc FWD, MTM + ATM Jan 2013
1.4i 5F1, 5F8 CPWA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Nov 2013
1.4i TSi 5F1, 5F5, 5F8 CHPA, CMBA, CPTA, CXSA, CZCA, CZDA, CZEA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Sep 2012
1.6TD TDi 5F1, 5F5, 5F8 CLHA, CLHB, CRKB, CXXB, DBKA 16V DOHC 1598 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Sep 2012
1.8i TFSi 5F1, 5F5, 5F8 CJSA, CJSB 16V DOHC 1798 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Feb 2013
2.0TD TDi 5F1, 5F5, 5F8 CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRVA, CRVC, CUNA, CUPA 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Oct 2012
Cupra 2.0i TFSi 5F5, 5F8 CJXA 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Oct 2013
Cupra 2.0i TSi 5F1, 5F5, 5F8 CJXE, CJXH 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Oct 2013

Skoda Superb 2008-15

3.6i FSi 3T4, 3T5 CDVA 24V DOHC 3597 cc 4x4, ATM Sep 2008

Skoda Superb 2015-

1.4i TSi 3V3, 3V5 CZCA, CZEA 16V 1395 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Mar 2015
1.6TD TDi 3V3, 3V5 DCXA 16V 1598 cc FWD, MTM + ATM Mar 2015
1.8i TSi 3V3, 3V5 CJSA, CJSC 16V 1798 cc FWD, MTM + ATM Mar 2015
2.0i TSi 3V3, 3V5 CHHB, CJXA 16V 1984 cc 4x4, FWD, ATM Mar 2015
2.0TD TDi 3V3, 3V5 CRLB, DDAA, DFEA 16V 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Mar 2015

Volkswagen CC 2012-

1.4i 358 CZDA 16V 1395 cc FWD, MTM + ATM May 2015
1.4i TSi 358 CKMA, CTHD 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM Nov 2011
1.8i TFSi 358 CDAA, CDAB 16V DOHC 1798 cc FWD, MTM + ATM Nov 2011
2.0i TFSi 358 CBFA, CCTA, CCZB 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Jun 2011
2.0TD TDi 358 CFFA, CFFB, CFGB, CFGC, CLLA, CUVC, CUWA 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Nov 2011
3.6i FSi 358 BWS, CNNA 24V DOHC 3597 cc 4x4, FWD, ATM Nov 2011

Volkswagen Eos 2006-10

1.4i TSi 1F7 CAVD, CAXA 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM Nov 2007 Nov 2010
1.6i FSi 1F7 BLF 16V DOHC 1598 cc FWD, MTM May 2006 May 2008
2.0i FSi 1F7 BVY, BVZ 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM May 2006 May 2008
2.0i TFSi 1F7 BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZ* 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM May 2006 Dec 2011
2.0TD TDi 1F7 BMM 8V OHC 1968 cc FWD, MTM + ATM May 2006 May 2008
2.0TD TDi 1F7 CBAB 16V DOHC 1968 cc FWD, MTM + ATM May 2008 Nov 2010
3.2i FSi 1F7 BUB, CBRA 24V DOHC 3189 cc FWD, ATM May 2006 May 2009
3.6i FSi 1F7 CDVA 24V DOHC 3597 cc FWD, ATM May 2009 Nov 2010

Volkswagen Golf 5 2004-09

R32 3.2i 1K1 BJS, BUB, CBRA 24V DOHC 3189 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jan 2004 Nov 2008

Volkswagen Golf 6 2009-13

2.0TD TDi 5K1, AJ5 CBA*, CBD*, CFF*, CFH*, CJAA, CLC* 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jul 2008
2.5i FSi 5K1, AJ5 CBTA, CBUA, CCCA 20V DOHC 2480 cc FWD, MTM + ATM Jul 2007 Jun 2014
GTi 2.0i 5K1 CBFA, CCTA, CCZB 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Mar 2008 Feb 2014

Volkswagen Golf 7 2013-

1.0i TSi 5G1, AM1 CHZD 12V 999 cc FWD, MTM + ATM May 2015
1.2i TSi 5G1, BA5 CJZA, CJZB, CYVA, CYVB 16V DOHC 1197 cc FWD, MTM + ATM Aug 2012
1.4i 5G1, BA5 CPWA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Sep 2013
1.4i Hybrid 5G1 CUKB 16V 1395 cc FWD, ATM May 2014
1.4i TSi 5G1, AM1, BA5 CHPB, CPV*, CUKA, CZBA 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM Nov 2012
1.4i TSi 517, 5G1, AU1, BA5 CHPA, CMBA, CPTA, CXSA, CZCA, CZDA, CZDD, CZEA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Aug 2012
1.6i 5G1, AM1, BA5 CWVA 16V 1598 cc FWD, MTM + ATM May 2014
1.6TD TDi 5G1, AM1, BA5 CLH*, CRK*, CVRA, CXX*, DBKA 16V DOHC 1598 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Aug 2012
1.8i TFSi BA5 CJSB, CXBB 16V 1798 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Dec 2014
2.0TD TDi 5G1, BA5 CKFC, CRB*, CR*B, CRV*, CUNA 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Aug 2012
GTi 2.0i 5G1, AU1 CHHA, CHHB, CNTA 16V DOHC 1984 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Apr 2013
R 2.0i 5G1, BA5 CJX* 16V DOHC 1984 cc 4x4, MTM + ATM Nov 2013

Volkswagen Golf Cabrio 2011-

1.2i TSi 517 CBZB 8V OHC 1197 cc FWD, MTM + ATM Mar 2011
1.2i TSi 517 CJZA 16V DOHC 1197 cc FWD, MTM Nov 2013
1.4i TSi 517 CAVD, CAXA, CHPB, CNWA, CTHD, CTKA 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM Mar 2011
1.4i TSi 517 CXSB, CZCA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM + ATM Nov 2013
1.6TD TDi 517 CAYC 16V DOHC 1598 cc FWD, MTM + ATM Mar 2011
2.0i TFSi 517 CCZB, CDLA, CDLC 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Nov 2011
2.0i TSi 517 CULC 16V DOHC 1984 cc FWD, ATM Nov 2013
2.0TD TDi 517 CFHC, CUUA, CUUB 16V DOHC 1968 cc FWD, MTM + ATM Nov 2011

Volkswagen Passat 2005-10

1.4i TSi 3C2, 3C5 CAXA, CDGA 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM May 2007 Nov 2010
1.6i 3C2, 3C5 BSE, BSF 8V OHC 1595 cc FWD, MTM May 2005 Nov 2010
1.6i FSi 3C2, 3C5 BLF 16V DOHC 1598 cc FWD, MTM + ATM Mar 2005 Jun 2008
1.8i TFSi 3C2, 3C5 BZB, CDAA, CDAB, CGYA 16V DOHC 1798 cc FWD, MTM + ATM May 2007 Oct 2010
1.9TD TDi 3C2, 3C5 BKC, BLS, BXE 8V OHC 1896 cc FWD, MTM + ATM Mar 2005 Nov 2008
2.0i FSi 3C2, 3C5 AXX, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ 16V DOHC 1984 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Mar 2005 Nov 2010
2.0i TFSi 3C2, 3C5 BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CCZA 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Aug 2005 Dec 2010
2.0TD TDi 3C2, 3C5 BMP 8V OHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Mar 2005 May 2009
2.0TD TDi 3C2, 3C5 BKP, BMA, BMR, BUZ, BVE, BWV, CBAA, CBAB, CBAC, CBBB, CBDC 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Mar 2005 Nov 2010
3.2i FSi 3C2, 3C5 AXZ 24V DOHC 3168 cc 4x4, FWD, ATM Jul 2005 Nov 2010
3.6i FSi 3C2, 3C5 BLV, BWS 24V DOHC 3597 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Aug 2005 Nov 2010

Volkswagen Passat 2010-15

1.4i TSi 362, 365 CAXA, CDGA, CKMA, CTHD 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM Aug 2010
1.6TD TDi 362, 365 CAYC 16V DOHC 1598 cc FWD, MTM + ATM Aug 2010 Dec 2014
1.8i TFSi 362, 365, A32 CDAA, CDAB, CPKA, CPRA 16V DOHC 1798 cc FWD, MTM + ATM Aug 2010
2.0i TFSi 362, 365 CCZB 16V DOHC 1984 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Nov 2010
2.0TD TDi 362, 365, A32 CFF*, CFG*, CKRA, CLLA, CVCA 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Aug 2010
3.6i FSi 362, 365, A32 BWS, CDVB 24V DOHC 3597 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jan 2011 Sep 2015

Volkswagen Passat 2015-

1.4i TSi 3G2, 3G5 CZCA, CZDA, CZEA 16V 1395 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Aug 2014
1.6TD TDi 3G2, 3G5 DCXA, DCZA 16V 1598 cc FWD, MTM + ATM Aug 2014
1.8i 3G2, 3G5 CJSA, CJSC 16V 1798 cc FWD, MTM + ATM Feb 2015
2.0i 3G2, 3G5 CHHB, CJXA 16V 1984 cc 4x4, FWD, ATM Aug 2014
2.0TD TDi 3G2, 3G5 CRLB, CUAA, CUPA, DBGA, DDAA, DFCA, DFEA 16V 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Aug 2014

Volkswagen Passat CC 2008-12

1.4i TSi 357 CKMA 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM Jan 2011 May 2012
1.8i TFSi 357 BZB, CDAA, CDAB, CGYA 16V DOHC 1798 cc FWD, MTM + ATM May 2008 Jan 2012
2.0i TFSi 357 CAWB, CBFA, CCTA, CCZ* 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM May 2008 Dec 2012
2.0TD TDi 357 CBA*, CBB*, CFF*, CFGB, CLLA 16V DOHC 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Mar 2008 May 2012
3.6i FSi 357 BLV, BWS, CNNA 24V DOHC 3597 cc 4x4, FWD, ATM Jun 2008 May 2012

VW Volkswagen Scirocco 2008-

1.4i TSi 138 CXSB, CZCA 16V DOHC 1395 cc FWD, MTM Nov 2013
1.4i TSi 137, 138 CAVD, CAXA, CMSB, CNWA, CTHD, CTKA 16V DOHC 1390 cc FWD, MTM + ATM May 2008
2.0i 138 CDLK 16V 1984 cc FWD, MTM + ATM May 2014
2.0i TFSi 137, 138 CAWB, CCZB, CULA 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM May 2008
2.0i TSi 138 CULC 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Nov 2013
2.0TD TDi 137 CB*B, CFG*, CFH*, CUUB, CU*A 16V DOHC 1968 cc FWD, MTM + ATM Aug 2008
R 2.0i 137, 138 CDLA, CDLC 16V DOHC 1984 cc FWD, MTM + ATM Nov 2009

Volkswagen Tiguan 2016-

1.4i AD1 CZCA, CZEA 16V 1395 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jan 2016
2.0i AD1 CHHB, CZPA 16V 1984 cc 4x4, MTM + ATM Jan 2016
2.0TD AD1 CUAA, DFGA, DFGC, DFHA 16V 1968 cc 4x4, FWD, MTM + ATM Jan 2016